Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Preventieve werking sociaal werk dempt personeelstekorten

27 jan 2021

Sociaal werkers zijn een belangrijke schakel in de oplossing om tekorten in de zorg aan te pakken. Dit blijkt uit het door ABF doorgerekende substitutiescenario op basis van het prognosemodel, ontwikkeld in opdracht van VWS in het kader van het onderzoeksprogramma AZW.

Raming van tekorten is belangrijk en daarvoor zijn meerdere scenario’s bekeken, zoals naar de kansen van een brede uitrol van preventie vanuit de benadering van positieve gezondheid. Door inzet van sociaal werkers worden verbindingen tussen mensen gelegd waardoor eenzaamheid afneemt en het welzijn en de gezondheid van mensen verbeteren en daardoor neemt het beroep op zorg af.

In het substitutiescenario zien we dat de inzet van meer sociaal werkers bijdraagt aan een minder groot personeelstekort in de zorg. Naast de preventieve aanpak van sociaal werkers is preventie en het zo licht als mogelijk organiseren van zorg, een kansrijke oplossing voor de hele sector. Verdere extramuralisering, substitutie van de tweede naar de eerste lijnszorg, ambulantisering dragen allemaal bij aan een meer effectieve verdeling van werk. Eerder concludeerde AEF al na het onderzoeken van andere landen en sectoren dat substitutie en preventie het meest effectief zijn om arbeidsmarkttekorten in de sector zorg en welzijn op te lossen. Deze prognoses van onderzoeksbureau ABF zijn een bevestiging van deze conclusie.