Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst Cao Sociaal Werk

Je wilt de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzeggen. Dan is het handig om te weten wat de opzegtermijn van die arbeidsovereenkomst is. Dat is in de Cao Sociaal Werk vastgelegd.

Vrouw controleert op laptop de opzegtermijn in de Cao Sociaal Werk

Opzegtermijn standaard twee maanden

Over het algemeen is de opzegtermijn voor jou als werkgever en de werknemer minimaal twee maanden.

Langere opzegtermijn bij dienstverband vanaf tien jaar

Voor jou als werkgever geldt een langere opzegtermijn als een werknemer tien jaar of langer in dienst is. Dat staat in artikel 7:672, lid 2 van het BW:

  • Als een werknemer tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar in dienst is, geldt een opzegtermijn van drie maanden voor de werkgever.
  • Als een werknemer langer dan vijftien jaar in dienst is, dan is de opzegtermijn vier maanden voor de werkgever. 

Opzegtermijn oproepkrachten

Voor de werknemer geldt een kortere opzegtermijn als de werknemer bijvoorbeeld oproepkracht is. In dat geval geldt, op grond van artikel 7:672 van het BW, een opzegtermijn van vier dagen.

Meer weten over wanneer een arbeidsovereenkomst in sociaal werk eindigt? Kijk daarvoor in de Cao Sociaal Werk artikel 2.4 Einde arbeidsovereenkomst.

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!