Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pensioenpremies 2024

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) heeft de pensioenpremies voor 2024 bekend gemaakt. In de Cao Sociaal Werk staat dat de pensioenpremie gelijk verdeeld is tussen werkgever en werknemer. Voor zowel werkgever als werknemer blijft de bijdrage in de pensioenpremie 12,9 procent vanaf 1 januari 2024.

Spaarvarken met geld

PFZW heeft bekend gemaakt dat de ouderdomspensioenpremie per 1 januari 2024 gelijk blijft op 25,8 procent. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) van 0,5 procent blijft ook gelijk in 2024.

In de Cao Sociaal Werk staan in artikel 7.12 de afspraken over de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers. Vanaf september 2019 is de verdeling van de pensioenpremie gelijk, dus 50 procent voor de werkgever en 50 procent ervan voor de werknemer. Dus is deze nu voor beiden 12,9 procent. De premie wordt berekend over het salaris minus de franchise zoals PFZW die hanteert.

Voor het AP-pensioen geldt dat zo lang de premiehoogte 0,8 procent of lager is het werknemersdeel 0,0 procent bedraagt en de werkgever de gehele premie voor zijn rekening neemt. Ook deze wordt berekend over het salaris minus de door PFZW vastgestelde franchise.

De afspraken over de premieverdeling heeft de cao-tafel voor de volledigheid gezet in een apart document. 

Bekijk het besluit pensioenpremieverdeling 2024

Download het besluit pensioenpremieverdeling

Bekijk alle besluiten pensioenpremieverdeling

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!