Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is de generatieregeling in verschillende tijdvakken open te zetten?

Ja, dat kan. Hierdoor krijgt de organisatie meer zicht op wie wanneer van de generatieregeling gebruik wil maken. Je kunt als organisatie bijvoorbeeld in een aantal maanden per jaar werknemers de gelegenheid geven te zeggen of ze er gebruik van willen maken of ze willen starten met de regeling. Bespreek deze mogelijkheid met de ondernemersraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt). Leg het vast in de organisatieregeling en communiceer hier duidelijk over. Let daarbij op dat alle werknemers in de doelgroep in de gelegenheid zijn om deel te nemen.