Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Heeft een werknemer recht op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer?

Als werkgever spreek je met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) in een aparte regeling af welke tegemoetkoming er is voor woon-werkverkeer en welke eventuele andere afspraken er gelden.  

Meer weten? Kijk in cao-artikel 6.14.