Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe kan een werknemen verlof opnemen zonder de grens van 50 procent werken te overschrijden?

Door eerst al het extra verlof op te nemen dat ‘ouder’ is dan in de voorgaande twaalf maanden is opgebouwd of aangekocht. Dit wordt bijgehouden in het verlofregistratiesysteem van de organisatie. Een werknemer kan bijvoorbeeld eerst al het extra opgebouwde verlof opnemen en de generatieregeling laten ingaan als dit is opgenomen.