Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe werkt de voortzetting van de pensioenopbouw?

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) stelt dat werknemers die minder willen werken en binnen tien jaar de Algemene Ouderdomswet-leeftijd (AOW-leeftijd) bereiken, op hun eigen kosten pensioen kunnen blijven opbouwen. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal 50 procent van het oorspronkelijke dienstverband blijft werken. De Cao Sociaal Werk regelt dat bij deelname aan de generatieregeling vanaf vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd, de werkgever het werkgeversdeel van de pensioenpremie blijft betalen.