Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe wordt het salaris van een werknemer bepaald?

Het salaris wordt vastgesteld op basis van een bedrag in de salarisschaal dat hoort bij de functie van de medewerker. Dit kun je vinden in de functiematrix van de Cao Sociaal Werk. De belangrijkste informatie staat in artikel 6.2, 6.4 en 6.6