Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel uren moet de werknemer blijven werken?

Om geen fiscale problemen te krijgen, moet je als werknemer minimaal 50 procent van de oude arbeidsduur blijven werken. Het is belangrijk hier vóór deelname aan de regeling al alert op te zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van seniorenverlof of de aankoop van verlof uit Individueel Keuzebudget (IKB). Daarom staat in de cao dat eerst het opgebouwde verlof moet worden opgenomen als dat meer is dan in het voorgaande jaar is opgebouwd.

Als organisatie kun je hierover aanvullende afspraken maken. Als het aantal uur dat een medewerker feitelijk werkt maar niet onder de 50 procent komt van de oude arbeidsduur.