Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan een organisatie eigen afspraken maken over het percentage door te betalen loon over de niet-gewerkte uren?

Nee, in de Cao Sociaal Werk is afgesproken dat de helft van het aantal minder te werken uren wordt doorbetaald.