Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan een werknemer ieder jaar kiezen hoeveel uur hij minder wil werken?

Nee, als werknemer kies je één keer hoeveel uur je minder gaat werken. Er zijn wel uitzonderingssituaties. Als werknemer kun je bijvoorbeeld met je werkgever afspreken om het aantal uren stapsgewijs af te bouwen. Als je dit als organisatie toestaat, is het goed om in de organisatieregeling op te nemen hoe dit moet.