Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kunnen werknemers van tevoren hun interesse kenbaar maken?

Het kan handig zijn om een korte inschrijfperiode in te stellen waarin werknemers hun belangstelling kunnen tonen voor de generatieregeling. Dit voorkomt dat werknemers pas op het allerlaatste moment aangeven gebruik te willen maken van de regeling. Zij hebben het mogelijk niet goed overgewogen. En als de organisatie kun je niet goed maatregelen nemen om dit op te vangen.