Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Moet een werknemer zijn aangekochte en opgebouwde verlof opnemen?

Om een fiscaal conflict met de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) te voorkomen, moet al het extra opgebouwde of aangekochte verlof worden opgenomen dat ouder is dan een jaar. Denk aan seniorenverlof, bovenwettelijk verlof (aangekocht verlof uit het Individueel Keuzebudget (IKB)) en vitaliteitsuren.