Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waar moet een organisatie op letten bij het invoeren van de generatieregeling?

Een organisatie moet letten op de volgende punten:

  • Dat de organisatieregeling goed op papier staat.
  • Dat de regeling voldoet aan de cao- en pensioenkaders en wettelijke en fiscale kaders.
  • Dat er salaris moet worden betaald over de helft van de uren dat de werknemer niet werkt.
  • Dat aangekocht en opgebouwd verlof wordt opgenomen om een fiscaal probleem te vermijden.
  • Dat er goed inzicht is in de verwachte belangstelling.
  • Dat er zicht is op de hele bezetting en capaciteit.
  • Dat er goed wordt afgewogen of de regeling het juiste middel is voor wat de organisatie wil bereiken.