Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat betekent de generatieregeling voor het pensioen van de werknemer?

Als je als werknemer meedoet aan de generatieregeling bouw je minder pensioen op, omdat je minder loon krijgt. Je kunt ervoor kiezen om je premie door te betalen, zodat je doorgaat met je pensioenopbouw. Je werkgever blijft ook dan het werkgeversdeel betalen. Vanaf 1 januari 2018 kun je bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) vervroegd ouderdomspensioen opnemen en daarmee het loonverlies voor een deel opvangen.

Meer weten? Bekijk alle informatie overĀ Duurzaam inzetbaar met de generatieregeling.