Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de ondergrens van de te werken uren voor een werkbare generatieregeling voor werknemer en werkgever?

De Cao Sociaal Werk geeft aan dat de ondergrens de helft van de oorspronkelijke arbeidsduur is. Dit is een eis van de Belastingdienst. Ook staat in de cao dat in de organisatieregeling dit anders, dus hoger, mag worden vastgesteld. Of dat gebeurt, hangt af van het soort werk, de bedrijfsvoering en het te voeren beleid. Als werknemer maak je binnen die kaders zelf een keuze. Je kunt de voorkeur geven aan een hoger aantal uren. Bijvoorbeeld omdat dat handig is voor de functie of om privéredenen.