Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er met de arbeidsvoorwaarden als een werknemer uit dienst gaat?

Als je als werknemer je Algemene Ouderdomswet-leeftijd (AOW-leeftijd) hebt bereikt en uit dienst treedt, stoppen je arbeidsvoorwaarden en ga je over op een pensioenuitkering. Als je doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bij dezelfde werkgever, dan stopt de deelname aan de generatieregeling. Er wordt altijd een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten.

Ga je uit dienst en ga je bij een andere organisatie werken, stopt de generatieregeling bij je huidige werkgever en kun je daar geen rechten aan ontlenen. Dus ook niet bij een nieuwe werkgever onder deze cao.