Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er met het inkomen van een werknemer als deze meedoet aan een generatieregeling?

Als werknemer krijg je de helft van de uren die je niet meer werkt betaald. Dit is betaald verlof zonder dat je die uren hoeft op te nemen. Dus dat betekent dat je voor die uren wordt ‘vrijgesteld van arbeid’. De andere helft van die uren krijg je niet meer betaald. De arbeidsovereenkomst wordt aangepast. In sommige situaties kun je dit opnemen als onbetaald verlof.

Meer weten? Bekijk alle informatie over Duurzaam inzetbaar met de generatieregeling.