Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het effect op het salaris, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en verlofuren?

Dat de arbeidsduur wordt aangepast in de arbeidsovereenkomst, heeft effect op de salarisverwerking. Dat betekent veranderingen voor het loon, de premies, het Individueel Keuzebudget (IKB), het Loopbaanbudget (LBB) en pensioen. Dit heeft ook effect op de berekening van het wettelijk verlof. Daarnaast heeft de vrijstelling van werk extra gevolgen voor de verlofberekening, want het bovenwettelijk verlof dat meetelt in het IKB wordt berekend over het werkelijk te werken aantal uren.