Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat te doen als een werknemer die meedoet aan de generatieregeling ziek wordt?

Als een werknemer ziek wordt, krijgt hij het loon doorbetaald op basis van het loon voordat hij ziek werd. Dit is vastgelegd in de Cao Sociaal Werk bij de bepalingen over loondoorbetaling en ziekte. Dus de werknemer wordt doorbetaald en daarbij zijn de niet-gewerkte uren via de vrijstelling van arbeid inbegrepen.