Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de gevolgen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt als hij deelneemt aan de generatieregeling?

Als een werknemer die deelneemt aan de generatieregeling langdurig arbeidsongeschiktheid raakt, is het lagere salaris vanuit de generatieregeling het uitgangspunt. Dit leidt tot een lagere uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering) dan wanneer de werknemer niet zou deelnemen aan de generatieregeling.