Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn vrijstelling van arbeid (VvA) en aanpassing arbeidsduur (AAD)?

Bij vrijstelling van arbeid (VvA) wordt de werknemer voor een deel van zijn contractuele uren vrijgesteld van werk, maar hij wordt wel betaald. 

Bij aanpassing van de arbeidsduur (AAD) wordt de arbeidsovereenkomst aangepast naar het nieuw aantal te werken uren. 

Bij de generatieregeling worden de VvA en de AAD in gelijke delen ingezet. Zo kan een werknemer minder uren werken en krijgt hij de helft van het aantal uren doorbetaald.