Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke onderdelen staan er in een generatieregeling?

De voorwaarden waaraan de regeling moet voldoen, staan in de cao. Dit zijn:

  • het doel van de regeling
  • de omschrijving van de doelgroep
  • vrijwillige deelname aan de regeling
  • verplichting opname opgebouwd en aangekocht verlof.

Verder kan in de regeling staan:

  • of en welke ondergrens er is in uren. 
  • of deelname alleen mogelijk is voor bepaalde functiegroepen.
  • wat de werkwijze is als een deelnemer arbeidsongeschikt wordt.
  • hoe de administratieve verwerking is van het aantal minder te werken uren. 
  • of en wanneer de voorwaarden uit de regeling kunnen wijzigen. 
  • of de regeling kan worden beëindigd in uitzonderingssituaties.