Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke risico’s loopt een werknemer die (voor een deel) werkloos is en wil deelnemen aan de generatieregeling?

Als een werknemer vrijwillig wil deelnemen aan de generatieregeling als hij al een (gedeeltelijke) Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) heeft, dan bestaat de kans dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dit beoordeelt als verminderde beschikbaarheid voor arbeid en/of verwijtbare werkloosheid. Aangeboden passend werk wordt niet behouden. De werknemer loopt het risico, dat het UWV een WW-uitkering (voor een deel) weigert of kort.