Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke specifieke voorwaarden gelden vanuit het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)?

Vanuit fiscale regelgeving en pensioenregelgeving bestond er al langer de mogelijkheid om minder te gaan werken. De niet-gewerkte uren worden niet doorbetaald door de werkgever. Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) stelt de volgende twee voorwaarden aan deze vorm van generatieregeling:

  1. Minimaal 50 procent van de oorspronkelijke arbeidsduur (dienstverband direct voorafgaand aan de regeling) wordt feitelijk gewerkt naast de doorbetaling van de vrijgestelde uren. 
  2. De regeling start binnen tien jaar vóór de pensioenleeftijd (Algemene Ouderdomswet-leeftijd (AOW-leeftijd)).

De cao-regeling blijft binnen deze grenzen. Dus geeft geen problemen met de pensioenregelgeving. De cao heeft ook een gedeeltelijke doorbetaling geregeld, maar ook dit is geen probleem ten opzichte van de PFZW-regeling.