Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke wijzigingen zijn er in de aangepaste cao per november 2022?

De wijzigingen waren wenselijk vanwege gewijzigde regelgeving en verduidelijking in formuleringen:

 • precisering van formuleringen door gewijzigde wetgeving in de zomer van 2022:
  • nevenarbeid, vanwege de EU-richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden
  • wettelijk betaald ouderschapsverlof
 • ¬†verbeteringen in de formulering van bepalingen die uit het cao-akkoord volgen:
  • opbouwtermijn loopbaanbedrag
  • aanvullend geboorteverlof
  • hoogtebepaling van de uitkering Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-uitkering) bij vervroegd uittreden
 • Het nieuwe wettelijk minimumloon, de lagere premie Private Aanvulling WW en WGA (PAWW-premie) en de gelijkblijvende pensioenpremie per 1 januari 2023 zijn verwerkt.¬†
 • De leesbaarheid in enkele artikelen is verbeterd.

Bekijk de aangepaste cao-tekst.