Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tips Vitaliteit

Zo voer je een veilig gesprek met elkaar

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) is een handig hulpmiddel om te achterhalen hoe professionals in jouw organisatie hun werk beleven. Om vervolgens met hen in gesprek te gaan over de uitkomsten. Maar hoe zorg je er nu voor dat zij zich veilig genoeg voelen om écht open en eerlijk te zijn? Ga aan de slag met onze vijf tips.

Leidinggevende en medewerker in gesprek over werkbeleving

Tip 1 - Durf kwetsbaar te zijn

Misschien voelt het een beetje ongemakkelijk, maar durf zelf ook je kwetsbaarheid te tonen. Wanneer jij je kwetsbaar durft op te stellen, zijn je medewerkers eerder geneigd om hetzelfde te doen. Als leidinggevende ben je een rolmodel, dus geef het goede voorbeeld.

Tip 2 - Stel samen huisregels op

Bepaal samen met je medewerkers wat er nodig is om open en eerlijk te durven zijn naar elkaar toe. Stel een aantal huisregels op, die bijdragen aan een veilig werkklimaat binnen jouw organisatie. Doe dit samen, zodat iedereen ook actief meewerkt aan de oplossing.

Tip 3 - Bouw aan vertrouwen

Zorg voor een goede onderlinge vertrouwensbasis. Vertrouwen moet groeien, en dat vraagt om geduld en tijd. Maak daarom voldoende tijd vrij om elkaar beter te leren kennen. Zo bouw je samen een stevig fundament. Welke mensen maken het team?

Tip 4 - Geef iedereen spreekruimte 

Geef iedereen de ruimte om te spreken. De een neemt nu eenmaal makkelijker het woord dan de ander. Merk je dat bepaalde medewerkers niet gauw uit zichzelf iets zeggen? Spoor ze dan op een vriendelijke manier aan om meer naar voren te treden. 

Tip 5 - Lees tussen de regels door

Heb ook aandacht voor wat er juist niet gezegd wordt. Non-verbale communicatie vertelt ook een verhaal. Let daarom ook op gezichtsuitdrukking, gebaren, stemgeluid en lichaamstaal. Benoemen en bepreken wat je waarneemt, kan veel verheldering geven. 

Werkbeleving in beeld via de mto-app en benchmark, nu met 25 procent korting

Hoe zit het met de werkbeleving van professionals in jouw organisatie? Omdat werkbeleving van medewerkers invloed heeft op behoud en verzuim, is het belangrijk om er een actueel beeld van te hebben. Sociaal Werk werkt! biedt in samenwerking met Everybody Frank een mto-app aan. Organisaties die vallen onder de Cao Sociaal Werk krijgen eenmalig 25 procent korting. Ook kun je via een benchmark je eigen scores vergelijken met het gemiddelde van de sector. 

Bekijk de site van Everybody Frank voor alle details

Handige links

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is onderdeel van het activiteitenplan MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) van Sociaal Werk werkt!, Kinderopvang werkt! en Jeugdzorg werkt! De activiteit is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!