Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Behoud

Medewerkerstevredenheids onderzoek nieuwe stijl: continu meten in een handige app

Omdat werkgeluk van medewerkers direct invloed heeft op behoud en verzuim, is het belangrijk om een actueel beeld te hebben van de werkbeleving in je organisatie. Als sociaalwerkorganisatie kun je je nu aanmelden voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) via een gebruiksvriendelijke app, met een eenmalige korting van 25 procent. Ook is er een benchmark beschikbaar binnen het dashboard.

Jonge vrouw voor laptop lacht naar collega

Grote behoefte bij sociaalwerkorganisaties

Uit onderzoek blijkt dat bijna drie kwart van de organisaties behoefte heeft aan ondersteuning bij het meten van werkbeleving. Twee derde van de organisaties verzamelt informatie over de werkbeleving van medewerkers.

Momentopname of continu meten? 

Veel organisaties meten de werkbeleving van medewerkers nooit, ad hoc of eens in de twee jaar. Vragenlijsten zijn vaak lang, de respons is doorgaans laag en de uitkomst is een momentopname die snel weer veroudert.

Met de mto-app nieuwe stijl altijd actuele handvatten

De mto-app van Everybody Frank stuurt drie keer per week een aantal vragen via een app aan medewerkers, die zij binnen een aantal seconden kunnen beantwoorden. En dat werkt:

  • 80 procent van de medewerkers doet mee;
  • werkgevers én werknemers hebben realtime inzicht in werkgeluk, werkstress en kans op verzuim;
  • werkgevers én werknemers krijgen concrete handvatten om medewerkerstevredenheid te vergroten;
  • de opbrengsten van de app dragen direct bij aan meer werkplezier, minder verzuim en grotere productiviteit;
  • er komt een benchmark speciaal voor de sector sociaal werk.
Eindelijk een leuke innovatieve manier gevonden om continu de werkbeleving te monitoren
Sylvie BrandwijkHR Manager Sociaal Domein, Incluzio

Korting van 25 procent voor sociaalwerkorganisaties

Als sociaalwerkorganisatie krijg je nu het eerste jaar 25 procent korting op het standaardtarief. Dit voordeel geldt voor alle organisaties die vallen onder de Cao Sociaal Werk. Je kunt op elk moment in het jaar instappen en starten met deze eigentijdse vorm van medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Benchmark op komst

Momenteel is de benchmark voor sociaal werk in ontwikkeling. De verwachting is dat deze eind van het jaar operationeel is. Organisaties kunnen hiermee hun eigen scores vergelijken met de gemiddelden van de sector. Denk hierbij aan de mate van tevredenheid, maar ook aan demografische cijfers, leeftijdscohorten en aantallen dienstjaren van medewerkers.

Tevreden medewerkers blijven langer in dienst

Tevreden medewerkers blijven langer in dienst, verzuimen minder, zijn gemotiveerder en creatiever, hebben meer doorzettingsvermogen en zijn ze gelukkiger in hun werk.

Omdat de rapportage altijd actueel is weten we wat er leeft en kunnen we daarover met elkaar in gesprek
Mendy MolProjectcoördinator, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is onderdeel van het activiteitenplan MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) van Sociaal Werk werkt!, Kinderopvang werkt! en Jeugdzorg werkt! De activiteit is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!