Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan een werknemer de generatieregeling blijven gebruiken als hij de Algemene Ouderdomswet-gerechtigde (AOW-gerechtigde) leeftijd heeft bereikt, blijft werken en in dienst blijft van zijn werkgever?

Nee, dat kan niet. De Cao Sociaal Werk geeft aan dat een werknemer gebruik kan maken van de generatieregeling tot de Algemene Ouderdomswet-gerechtigde (AOW-gerechtigde) leeftijd. Daarboven gelden de fiscale mogelijkheden en pensioenmogelijkheden niet meer waar de cao-bepalingen ook gebruik van maken.