Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Krijgt een werknemer een Werkloosheidswet-uitkering (WW-uitkering) over de uren die hij minder gaat werken door de generatieregeling?

Over de uren die de werknemer minder gaat werken, ontvangt hij géén Werkloosheidswet-uitkering (WW-uitkering). Een deel van die uren wordt betaald en bovendien is het de eigen keuze om minder te gaan werken. Uitgangspunt voor de hoogte van de WW-uitkering is het verdiende loon en de eventuele vermindering daarvan en niet het aantal uur dat de werknemer minder is gaan werken.