Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Alles over de EVC-procedure mbo- en hbo-sociaal werker

Heb je ervaring als sociaal werker of in werk dat vergelijkbare competenties vraagt? En wil je graag doorgroeien of van functie veranderen? Of wil je toegelaten worden tot het beroepsregister sociaal werkers? Allemaal goede redenen om je vakbekwaamheid als sociaal werker te laten vastleggen met een EVC.

EVC

Samen met sociaal werkers en EVC-aanbieders heeft Sociaal Werk werkt! de EVC Vakbekwame mbo- en hbo-sociaal werker ontwikkeld. De beide EVC's zijn erkend door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Via een EVC (erkenning verworven competenties) kun je je praktijkervaring vastleggen en een beroepscertificaat voor sociaal werker verkrijgen.

EVC mbo- en hbo-sociaal werker

Je doorloopt de EVC-procedure Vakbekwame mbo-sociaal werker of Vakbekwame hbo-sociaal werker bij een hiervoor erkende EVC-aanbieder. Wie na de EVC-procedure heeft laten zien over voldoende competenties te beschikken die bij een vakbekwame sociaal werker horen, kan deze uitkomst verzilveren bij Sociaal Werk werkt! in een landelijk erkend beroepscertificaat. 

Voor mij voelde de uitreiking van het certificaat alsof ik mijn diploma had behaald.
Lars van den StigtenhorstSociaal Werker

Welke competenties heb je al?

De EVC-procedure leidt tot een erkenning van jou als vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Voor de procedure hoef je nog niet een heel ervaren (vakvolwassen) medewerker te zijn, wel is het goed als je al enkele jaren werkervaring hebt.

Het gaat erom dat je de meeste situaties die in de dagelijkse werkpraktijk voorkomen kunt overzien. Je hebt controle over de situatie en je bent geïnteresseerd in de beweegredenen van mensen. Je denkt actief mee met cliënten, stemt voorstellen af op hun behoeftes en stelt realistische doelen met daarbij passende acties en prioriteiten. Je legt verbanden en voert activiteiten in samenhang uit. Waar het kan neem je zelfstandig beslissingen.

Doe de zelfscan

Wil je ontdekken in hoeverre jouw competenties al voldoen aan de vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker? Download dan een van de beide handige zelfscans hiervoor en vul hem in. Daarmee kun je makkelijk bekijken of een EVC-procedure iets voor je is.

Zelfscan vakbekwame mbo-sociaal werker

download de zelfscan mbo

Zelfscan vakbekwame hbo-sociaal werker

download de zelfscan hbo

Uit welke stappen bestaat de EVC-procedure?

Beroepsproducten verzamelen

Je verzamelt voor alle competentiegebieden bewijsmateriaal: de beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van je professioneel handelen op elk competentiegebied.

Onderzoek door assessors

Vervolgens onderzoeken assessors in een gesprek of je je competenties kunt aantonen in 17 van de 21 competentiegebieden. De assessors toetsen ook of je het professioneel handelen kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Ervaringscertificaat en beroepscertificaat

Na afloop van het EVC-traject ontvangt je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe je je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Zijn tenminste 17 van de 21 generieke competenties van de standaard aangetoond? Dan wordt het ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het beroepscertificaat Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Met dit bewijs kun je je laten registreren op Registerplein.

Erkende aanbieders EVC-procedure

Wil je meer weten over de EVC-procedure? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de EVC-standaard Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Alle erkende aanbieders vind je onder Handige links. 

Let op: alleen de erkende aanbieders kunnen ervaringscertificaten sociaal werker afgeven. Andere aanbieders zijn niet bevoegd om EVC-trajecten aan te bieden. Afgeronde EVC-trajecten van deze bureaus leiden niet tot een erkend beroepscertificaat.

Je EVC-rapportage verzilveren in een beroepscertificaat

Heb je de EVC-procedure doorlopen en 17 van de 21 competenties vastgelegd in een EVC-rapportage? Vraag dan gratis bij Sociaal Werk werkt! je landelijk erkende beroepscertificaat aan, via sociaalwerkwerkt@fcb.nl. Bij de links hieronder vind je de geldende procedure.

Subsidie voor EVC-trajecten

Erkende EVC-aanbieders kunnen van 1 november 2023 tot en met 29 februari 2024 subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-trajecten mbo- en hbo-sociaal werker. De EVC-trajecten moeten uitgevoerd en afgerond zijn tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024.

Let op: deze subsidie moet door de (erkende) EVC-aanbieder aangevraagd worden en kan alleen ingezet worden voor deelnemers die het EVC-traject zelf betalen of betaald hebben. Bovendien is het maximale subsidiebedrag voor elke aanbieder zeer beperkt. Als de deelnemer in aanmerking komt, laat de EVC-aanbieder dat weten.

Voor meer informatie over deze subsidie, zie Staatscourant 2023, 27816.

EVC-procedure hbo-jeugd- en gezinsprofessional

Ben je professional in jeugdhulp en jeugdbescherming (ggz sociaal werk, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg)? Heb je nog niet de juiste kwalificatie, maar wel relevante werkervaring? Of wil je je laten registreren in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Kijk dan naar de EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional.

Handige links