Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ervaringscertificaat (EVC) mbo- en hbo-sociaal werker

Wil je aan de slag in sociaal werk en heb je niet de juiste diploma's maar wel praktische ervaring? Dan is een EVC-traject interessant voor jou. Dat staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Hiermee leg je vast wat je in de praktijk hebt geleerd en welke kennis je in huis hebt. Na het succesvol afleggen van de EVC-procedure sociaal werker (mbo of hbo) heb je recht op een erkend beroepscertificaat.

EVC

Welke competenties heb je al?

De EVC-procedure leidt tot een erkenning van jou als vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Het is goed als je al enkele jaren werkervaring hebt, maar voor de procedure hoef je geen heel ervaren (vakvolwassen) medewerker te zijn.

Het gaat er vooral om dat je de competenties hebt om de meeste situaties uit de dagelijkse werkpraktijk te overzien. Je hebt controle over de situatie en je bent geïnteresseerd in de beweegredenen van mensen. Je denkt actief mee met cliënten, stemt voorstellen af op hun behoeftes en stelt realistische doelen met daarbij passende acties en prioriteiten. Je legt verbanden en voert activiteiten in samenhang uit. Waar het kan neem je zelfstandig beslissingen.

EVC-trajecten mbo- en hbo-sociaal werker

Sociaal Werk werkt! heeft samen met sociaal werkers en EVC-aanbieders de EVC-trajecten Vakbekwame mbo- en hbo-sociaal werker ontwikkeld. Deze EVC's zijn erkend door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Hiermee kun je je praktijkervaring als vakbewame sociaal werker vastleggen en een landelijk erkend beroepscertificaat verkrijgen. Dit document kun je bijvoorbeeld gebruiken bij sollicitaties.

Doe de zelfscan

Wil je ontdekken in hoeverre je al voldoet aan de competenties die gevraagd worden voor vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werkers? Download dan een van de beide handige zelfscans hiervoor en vul hem in. Daarmee kun je makkelijk bekijken of een EVC-procedure iets voor je is.

Zelfscan vakbekwame mbo-sociaal werker

Download de zelfscan mbo

Zelfscan vakbekwame hbo-sociaal werker

Download de zelfscan hbo

Uit deze stappen bestaat de EVC-procedure:

Beroepsproducten verzamelen

Je verzamelt voor alle competentiegebieden bewijsmateriaal: de beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van je professioneel handelen op elk competentiegebied.

Onderzoek door assessors

Vervolgens onderzoeken assessors in een gesprek of je je competenties kunt aantonen in 17 van de 21 competentiegebieden. De assessors toetsen ook of je het professioneel handelen kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Ervaringscertificaat en beroepscertificaat

Na afloop van het EVC-traject ontvangt je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe je je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Zijn tenminste 17 van de 21 generieke competenties van de standaard aangetoond? Dan wordt het ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het beroepscertificaat Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Met dit bewijs kun je je laten registreren op Registerplein.

Erkende aanbieders EVC-procedure

Wil je meer weten over de EVC-procedure? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de EVC-standaard Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Alle erkende aanbieders vind je onder Handige links. 

Let op: alleen de erkende aanbieders kunnen ervaringscertificaten sociaal werker afgeven. Andere aanbieders zijn niet bevoegd om EVC-trajecten aan te bieden. Afgeronde EVC-trajecten van deze bureaus leiden niet tot een erkend beroepscertificaat.

Beroepscertificaat aanvragen na EVC-rapportage

Heb je de EVC-procedure succesvol doorlopen en 17 van de 21 competenties vastgelegd in een EVC-rapportage? Bij Sociaal Werk werkt! kun je dan gratis je landelijk erkende beroepscertificaat aanvragen, via sociaalwerkwerkt@fcb.nl Bij de links hieronder vind je de geldende procedure.

Subsidie voor EVC-trajecten

Heb je een EVC-traject mbo- of hbo-sociaal werker gedaan in de periode 1 juni 2022 en afgerond- of rond je het traject af vóór 29 februari 2024? Dan kan je EVC-aanbieder subsidie aanvragen, van 1 november 2023 t/m 29 februari 2024.

Let op: deze subsidie moet door de (erkende) EVC-aanbieder aangevraagd worden en kan alleen ingezet worden voor deelnemers die het EVC-traject zelf betalen of betaald hebben. Bovendien is het maximale subsidiebedrag voor elke aanbieder zeer beperkt. Als jij in aanmerking komt, laat de EVC-aanbieder dat weten.

Voor meer informatie, zie Staatscourant 2023, 27816.

Handige links