Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

WRR: 'Bereid de maatschappij voor op zorgschaarste’

15 sep 2021

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde op 15 september het rapport ‘Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. Het rapport pleit voor acuut ingrijpen.

Sociaal Werk werkt! onderzoekt de bijdrage van sociaal werk aan de maatschappij. Enerzijds om de concrete opbrengst en het rendement van sociaal werk inzichtelijk te maken. Anderzijds om vanuit sociaal werk een bijdrage te leveren aan het verminderen van de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg. VWS gaf met onderzoek van SiRM al aan dat deze substitutie een deel van de oplossing kan zijn. Het WRR-rapport geeft in dit kader ook een belangrijk signaal af.

De Raad licht het rapport toe. "De Nederlandse zorg presteert over het algemeen goed, maar er zijn in delen van de zorg grote knelpunten. Om kwaliteit en toegankelijkheid te kunnen borgen dient de zorg in financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. Deze drie dimensies van houdbaarheid staan echter steeds meer onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, de opkomst van nieuwe zorgtechnologie en de toename van het aantal chronisch zieken.

In het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak (rapport nr. 104, 2021) komt de WRR tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen – beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Leidend zijn hierbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden?

Bron: WRR

Lees hier het WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg

relevante artikelen