Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zijn er fiscale gevolgen bij deelname aan de generatieregeling?

Nee, er zijn geen fiscale gevolgen. De Belastingdienst heeft goedkeuring gegeven voor het feit dat de werknemer vroegpensioen kan opnemen over de uren die hij niet werkt. Hierdoor ontvangt hij geen vergoeding of salaris meer van de werkgever.