Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Arbo en verzuim

Arbocatalogus Sociaal Werk

Op deze pagina vind je de onderdelen van de arbocatalogus per arborisico. Deze informatie is Inspectieproof.

Welkom bij de Arbocatalogus Sociaal Werk. Om het werk goed te kunnen doen is het belangrijk dat werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. De arbocatalogus geeft richtlijnen om risico's op het werk zo klein mogelijk te maken. De pagina's met het "inspectieproof"-icoontje zijn getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inhoudsopgave

1  Agressie
 
1.1  Wat verstaan we onder agressie en geweld, pesten en seksuele intimidatie?
1.2  Wat kunnen organisaties doen tegen agressie?
1.2.1  Anti-agressiebeleid
  -  Hoe bied je eerste opvang na een incident?
  -  Collegiale steun en nazorg
  -  Wat zijn de taken van een leidinggevende?
1.2.2  Uitvoering anti-agressiebeleid
1.2.3  Borging anti-agressiebeleid
1.3  Waar ligt de grens van toelaatbaar gedrag?
1.4  Hoe breng je de omvang in kaart?
1.5  Waar let de inspectie op? 
1.6  Tools aanpak agressie
 
2.  Bedrijfshulpverlening
 
2.1  Wat zegt de wet
2.2  Hoe organiseer je de bhv?
2.3  Hoeveel bhv'ers zijn er nodig?
2.4  Wat moet een bhv'er kunnen?
2.5  De rol van preventiemedewerker

3.  Fysieke belasting
 
3.1 Fysieke belasting op de kaart
3.1.1  Hoe breng je risico's in kaart?
3.1.2  Wie is verantwoordelijk?
3.1.3  Waar let de inspectie op?
3.1.4  Hoe besteed je systematisch aandacht aan fysieke belasting?
3.1.5  Waarom een ergocoach?
3.1.6  Hoe stimuleer je gezond werken?
3.1.7  Hoe spreek je een collega aan op zijn gedrag?
3.1.8  Hoe ga je om met weerstand?
3.2 Lichamelijke belasting
3.2.1  Basisregels voor de belangrijkste werkhoudingen
3.2.2  Hoe moet je tillen?
3.2.3  Hoe blijf je in balans?
3.2.4  Beeldschermwerk
3.2.5  Zwaar werk
3.2.6  Fysieke belasting als je zwanger bent
3.3 Een gezonde werkplek
3.3.1  Verlichting
3.3.2  Binnenklimaat
3.3.3  Hygiëne + slimmer schoonmaken
3.3.4  Geluid
3.3.5  Inrichting van je werkplek
3.3.6  Flexwerken
3.3.7  Thuiswerken
3.3.8  Het nieuwe werken
3.3.9  Gezond werken met kinderen
  -  A-normen
  -  B-normen
 
4.  Infectieziekten
 
4.1  Hoe kun je infectieziekten voorkomen?
4.2  Waar kijkt de inspectie naar?
4.3  Arbeidshygiënische strategie
4.4  Handhygiëne
4.5  Hoest- en nieshygiëne
4.6  Preventief controleren van de antistoffen in het bloed
4.7  Wat te doen bij een bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincident?
4.8  Maatregelen bij zwangerschap
4.9  Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
4.10  Wanneer vaccineren?
4.11  Welke medewerkers zijn kwetsbaar?
4.12  Type werkzaamheden en besmettingsbronnen
4.13  Informatie per ziekte
4.14  Infectiepreventiekaarten
4.15  Infectieziekten overzicht (lijst met melden/persoonlijkemiddelen/gevaarlijk bij zwangerschap)
 
5.  Werkdruk
 
5.1  Wat is werkdruk?
5.2  Wat kun je doen als organisatie?
5.3  Wat kun je doen als teammanager?
5.4  Wat kun je doen als medewerker?
5.5  Analyseren werkdruk en werkplezier
5.6  Waar let de inspectie op?
5.7  Tools werkdruk