Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Agressief gedrag

Arbocatalogus
agressief gedrag arbocatalogus

Een cliënt die schopt of slaat. Of een medewerker met een mes bedreigt. Een bezoeker die scheldt. Of een medewerker op social media vernedert. In jeugdzorg en sociaal werk komen veel verschillende vormen van agressief gedrag voor. Soms kun je er begrip voor opbrengen. Past het gedrag bij het beeld van de cliënt en zijn omgeving. Wie het moeilijk heeft, kan zich lastig gedragen. Maar met of zonder dat begrip: de impact voor medewerkers is groot. Agressief gedrag kan tot veel stress, verzuim, verloop en andere nare gevolgen leiden. Wees er dus als organisatie op voorbereid! Voorkom het waar mogelijk en pak het waar nodig aan.