Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

EVC-beroepsstandaard sociaal werker definitief

9 nov 2021

Sociaal Werk werkt! heeft de aangepaste EVC-beroepsstandaarden sociaal werker definitief vastgesteld. EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Deze standaarden worden nu ingediend bij het Nationaal Kenniscentrum-EVC voor zowel de vakbekwame mbo- als hbo-sociaalwerker. De verwachting is dat kandidaten vanaf eind dit jaar met de EVC kunnen starten bij een hiervoor erkende EVC-aanbieder.

ballonnen evc

Voor iedereen die praktijkervaring wil laten erkennen

Het beroep van sociaal werker is momenteel erg in trek en de vraag naar sociaal werkers groeit. Er komen vanuit diverse achtergronden nieuwe mensen in de sector. Denk aan jongeren via de beroepsopleidingen en aan mensen met ruime werk- en levenservaring, maar zonder een specifieke achtergrond in sociaal werk. 

De beroepsstandaarden zijn bedoeld voor sociaal werkers die voldoende relevante praktijkervaring hebben om via EVC hun competenties van sociaal werker op mbo- of hbo-niveau aan te tonen. Een EVC-procedure op basis van een onderwijsstandaard is voor hen vaak niet nodig en het volgen van een volledige beroepsopleiding is dan erg omslachtig. Bovendien biedt deze EVC-beroepsstandaard hen de mogelijkheid om hun ontwikkeling in competenties nog zichtbaarder te maken.

Ervaringscertificaat

EVC-kandidaten krijgen na afronding van de procedure altijd een ervaringscertificaat. Zij kunnen deze vervolgens via Sociaal Werk werkt! verzilveren in een branchecertificaat, als blijkt dat is voldaan aan de branchestandaard. De cao-partijen hebben al eerder besloten om het EVC-branchecertificaat toe te voegen als mogelijkheid om te kwalificeren.

Tot stand komen EVC-beroepsstandaard

De beroepsstandaard is ontwikkeld vanuit het programma Sociaal Werk Versterkt. In een pilot hebben zes EVC-aanbieders met zes pilotkandidaten en nog een aantal extra deelnemers de standaarden en bijbehorende procedure uitgetest. Dit leverde voor hen een officieel branchecertificaat op, waarvan de eerste in de zomer al werd uitgereikt. De resultaten van de pilot leidden tot een kleine aanpassing in de standaarden.

Verder lezen over EVC sociaal werker