Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ik heb toch al een Loopbaanbudget (LBB)?

Met het Loopbaanbudget (LBB) kun je zelf investeren in duurzame inzetbaarheid.

Het Individueel Keuzebudget (IKB) geeft jou als individuele werknemer vooral meer keuzevrijheid in een belangrijk deel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Samen met het Loopbaanbudget ondersteunt het IKB keuzevrijheid en duurzame inzetbaarheid. Dit is een belangrijk doel van de Cao Sociaal Werk. Zo kun je het Loopbaanbudget in combinatie met een deel van het IKB gebruiken voor bijvoorbeeld een grotere opleiding.