Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het Individueel Keuzebudget (IKB)?

Als jij onder de cao Sociaal Werk valt heb je recht op een Individueel Keuzebudget (IKB), dat een vast onderdeel is van het arbeidsvoorwaardenpakket. Jouw IKB is een maandelijks opgebouwd budget (in geld en tijd) en is bedoeld om een optimale balans te creëren tussen je werk en je persoonlijke situatie, en kan daardoor bijdragen aan meer werkplezier en vitaliteit. Je mag zelf kiezen hoe je jouw IKB inzet.

keuzes maken

Hoe is mijn IKB opgebouwd? 

  • De in die maand opgebouwde vakantietoeslag (vt), ofwel 8% van het feitelijk verdiende salaris.
  • De in die maand opgebouwde eindejaarsuitkering (eju), ofwel voor bijna iedereen 8,3%, berekend over het salaris en de vakantietoeslag (zie hierboven).  
  • Er is  0,1% extra aan het IKB toegevoegd. Dus ook deze 0,1% wordt berekend over het feitelijk verdiende salaris en de vakantietoeslag.
  • 26 bovenwettelijke verlofuren per jaar bij een voltijds dienstverband. Dit verlof of een deel van dit verlof mag je ook omzetten in geld.
  • De tegemoetkoming ziektekostenverzekering van bruto € 10,00 per maand, ongeacht de omvang van het dienstverband.

Op hoeveel IKB heb ik recht?

Jouw IKB wordt maandelijks berekend over het feitelijk verdiende salaris van de betreffende maand. Het bedrag wordt maandelijks gereserveerd en jij beslist zelf over de aanwending ervan: extra verlof kopen en/of laten uitbetalen en wanneer. Dit moet wel gebeuren binnen het kalenderjaar.  

Per maand is het IKB een bedrag dat bij een voltijds dienstverband ruim 17% (minimaal  17,16% van het salaris bij de hoogste salarisschalen bedraagt en maximaal 18,97% van het salaris bij de laagste salarisschalen). Dat komt omdat de vaste € 10,00 voor iedere werknemer als vast bedrag meetelt. Ook bij deeltijd stijgt het percentage daarom. Het IKB als geheel is dus een bedrag in geld en tijd (26 bovenwettelijke verlofuren).

Bereken je IKB

Handige bestanden en links

Meer weten over het IKB?

Check de veelgestelde vragen