Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Individueel Keuzebudget

Regie over je eigen loopbaan. Daarvoor is het Individueel Keuzebudget (IKB) bedoeld. Het IKB is een combinatie van verschillende regelingen die zijn samengevoegd tot één budget. Je kunt het budget gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling, zoals coaching of opleiding, maar ook om(extra) verlof op te nemen. Er zijn wel bepaalde regels en voorwaarden voor het inzetten van jouw IKB.