Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Stap 2: bespreek werkdruk

Werkdruk geïnventariseerd? Tijd voor stap 2!

Nu je weet welke factoren de werkdruk beïnvloeden (zie stap 1: inventariseer werkdruk) bespreek je de uitkomsten met elkaar.

  • Plan een ochtend of middag om samen de resultaten van het werkdrukonderzoek te bekijken en vervolgstappen te bedenken. Je kunt dit ook in het teamoverleg of de personeelsvergadering doen.
  • De uitkomst van de Risicomonitor geeft inzicht in waar de grootste risico’s zitten. Bekijk of de uitkomsten van de risicomonitor kloppen en bedenk samen welke maatregelen je kan nemen.
  • Het evaluatieformulier dat je invult na het spelen van het werkdrukspel gebruik je om de oorzaken van werkdruk te bespreken en te bepalen hoe je die oorzaken aanpakt. Je kijkt ook naar wat juist plezier in het werk geeft en hoe je dat kunt versterken.
  • Bepaal met elkaar wat prioriteit heeft. Wil je bijvoorbeeld eerst de sfeer in het team verbeteren of vind je efficiënter vergaderen het belangrijkst?. Dit diagloogwerkblad kan daarbij helpen. Bepaal samen voor  iedere prioriteit welke maatregel het grootste effect heeft.
  • Spreek af hoe en waar je gaat starten binnen de organisatie. Bijvoorbeeld eerst met één team, een aantal teams waar de werkdruk het hoogst is, of per onderwerp.

Tip: zorg voor een veilige setting waarin open met elkaar gepraat kan worden. Anders bestaat het gevaar dat je sociaal wenselijke gesprekken krijgt en nog niet de vinger op de zere plek kunt leggen.

Nu je met elkaar het gesprek hebt gevoerd over oorzaken, prioriteiten en mogelijke oplossingen heb je genoeg input voor je plan van aanpak.

Naar stap 3: aan de slag

ga verder