Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Agenda Instroom

Roadshow De kracht van de mbo-sociaal werker - Heerenveen

13.00 – 15.30 uur (aansluitend borrel)
Thialf, Heerenveen
Geen
Inschrijven

Sociaal werk wordt steeds meer ingezet bij een breed scala van maatschappelijke vraagstukken. Mbo-sociaal werkers kunnen hierbij een prominente rol spelen. Tijdens de Roadshow op 24 april in Heerenveen gaan we hierover in gesprek en zoeken we oplossingen voor goede stageplaatsen voor mbo-sociaal werkers. Stageplaatsen die hen en de samenleving toekomstperspectief bieden. Samen met mbo-sociaal werkers vergroten we de slagkracht, effectiviteit én continuïteit van sociaal werk!

Roadshow 24 april 2024 in Heerenveen

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor aankomend mbo-sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, Firda, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

We nodigen werkgevers, gemeenten en onderwijs uit om tijdens onze Roadshows in gesprek te gaan over hoe mbo-stagiairs de slagkracht, effectiviteit én continuïteit van sociaal werk kunnen versterken.

 

Meer informatie