Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Instroom

Roadshow: De kracht van de mbo-sociaal werker

11 apr 2023

Sterk toekomstbestendig sociaal werk begint bij meer en betere stages voor studenten mbo-sociaal werk. Dit is dan ook een van de speerpunten waar de Actieagenda De Kracht van de mbo-sociaal werker zich voor inzet. We nodigen werkgevers, gemeenten en onderwijs uit om tijdens onze Roadshows in gesprek te gaan over hoe mbo-stagiairs de slagkracht, effectiviteit én continuïteit van sociaal werk kunnen versterken.

De kracht van de mbo-sociaal werker

Meerwaarde

De noodzaak voor de inzet van mbo-sociaal werkers in de sector is groot; de maatschappelijke opdracht waar sociaal werk voor staat is omvangrijk, net als het aantal vacatures in de sector. Tegelijk kiezen steeds meer studenten voor de mbo-4 opleiding sociaal werker. Tijdens de Roadshows laten we zien wat de meerwaarde en kracht is van aankomend mbo-sociaal werkers. zij sluiten vaak goed aan bij bewoners in de wijken en zijn breed inzetbaar. Ook zorgen zij voor meer diversiteit en inclusiviteit in teams. De mix van divers opgeleide sociaal werkers met verschillende achtergronden biedt een afspiegeling van de samenleving die past bij sociaal werk.

Het belang van meer stageplekken voor mbo-sociaal werkers

Programma

De Roadshows hebben ieder een eigen programma. Er worden onder andere best-practices getoond, er wordt uitleg gegeven over de opleiding, competenties en het vakmanschap van mbo-sociaal werk stagiairs, en gesprekken gevoerd over de knelpunten en oplossingen bij de inzet van stagiairs. Met de Roadshows laten we zien hoe mbo-sociaal werk-stagiairs bijdragen aan betere dienstverlening aan inwoners.

Agenda

De Roadshows vinden verspreid over het land plaats op verschillende data. Data en/of locaties die nu bekend zijn, zie je hieronder. Nieuwe data en locaties zullen we hieraan toevoegen.

  • 21 juni 2023: Summa College (Eindhoven)
  • 25 oktober 2023: Albeda College, ROC Mondriaan (Den Haag) en Zadkine (Rotterdam)
  • 8 november: DOCK (Utrecht)
  • Amsterdam; datum volgt.

Aanmelden voor de Roadshows kan via de organiserende partners. Houd voor meer informatie onze website in de gaten. Heb je vragen over de Roadshows, stuur dan een mail naar sociaalwerkwerkt@fcb.nl.

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor aankomend mbo-sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, ROC Friese Poort, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

Meer informatie