Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Instroom

Roadshow: De kracht van de mbo-sociaal werker

12 okt 2023

Sterk toekomstbestendig sociaal werk begint bij meer en betere stages voor studenten mbo-sociaal werk. Dit is dan ook een van de speerpunten waar de Actieagenda De Kracht van de mbo-sociaal werker zich voor inzet. We nodigen werkgevers, gemeenten en onderwijs uit om tijdens onze Roadshows in gesprek te gaan over hoe mbo-stagiairs de slagkracht, effectiviteit én continuïteit van sociaal werk kunnen versterken.

De kracht van de mbo-sociaal werker

Programma

De Roadshows hebben ieder een eigen programma. Er worden onder andere best-practices getoond, er wordt uitleg gegeven over de opleiding, competenties en het vakmanschap van mbo-sociaal werk stagiairs, en gesprekken gevoerd over de knelpunten en oplossingen bij de inzet van stagiairs. Met de Roadshows laten we zien hoe mbo-sociaal werk-stagiairs bijdragen aan betere dienstverlening aan inwoners.

Agenda

De Roadshows vinden verspreid over het land plaats. Op deze data zijn tot dusver Roadshows gehouden. 

  • 21 juni 2023: Summa College (Eindhoven)
  • 25 oktober 2023: Albeda College, ROC Mondriaan (Den Haag) en Zadkine (Rotterdam)
  • 8 november 2023: DOCK (Utrecht)
  • 7 maart 2024: Landstede en Deltion College (Zwolle)
  • 24 april 2024: Firda (Heerenveen)

Benieuwd naar de opbrengst van de Roadshow op 25 oktober 2023 in Rotterdam? Bekijk de belangrijkste knelpunten en kansen.

Bekijk de opbrengst van Roadshow Rotterdam

Meerwaarde

De noodzaak voor de inzet van mbo-sociaal werkers in de sector is groot; de maatschappelijke opdracht waar sociaal werk voor staat is omvangrijk, net als het aantal vacatures in de sector. Tegelijk kiezen steeds meer studenten voor de mbo-4 opleiding sociaal werker. Tijdens de Roadshows laten we zien wat de meerwaarde en kracht is van aankomend mbo-sociaal werkers. zij sluiten vaak goed aan bij bewoners in de wijken en zijn breed inzetbaar. Ook zorgen zij voor meer diversiteit en inclusiviteit in teams. De mix van divers opgeleide sociaal werkers met verschillende achtergronden biedt een afspiegeling van de samenleving die past bij sociaal werk.

Het belang van meer stageplekken voor mbo-sociaal werkers

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor aankomend mbo-sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, Firda, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!