Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

Waarom het belangrijk is om voor mbo-sociaal werkers te kiezen

“Mijn missie is om jongeren, en dan vooral jongeren in een kwetsbare positie, te motiveren en te inspireren om te gaan doen wat ze echt willen.” Aan het woord is Clemens van den Broek. Hij is eerstejaars student mbo Sociaal Werker bij Curio in Breda en is op 16 mei uitgeroepen tot Landelijk Ambassadeur mbo. Vanuit de Actieagenda ‘De Kracht van de mbo-sociaal werker’ gingen we met hem in gesprek. Bekijk voor meer informatie de infographic van de actieagenda onderaan deze pagina.

Clemens van den Broek

Met de Actieagenda ‘De Kracht van de mbo-sociaal werker’ maken we ons sterk voor meer banen en stageplaatsen voor mbo-sociaal werkers en studenten mbo Sociaal Werker. Daarnaast staan we voor betere samenwerking tussen onderwijs en werkgevers en meer diversiteit in teams. Met dat laatste heeft Clemens ervaring op zijn stageplek: “Binnen het team waar ik stage loop, werken mensen met verschillende achtergronden en opleidingen samen. We vullen elkaar daardoor heel goed aan en blijven van elkaar leren. Ik geef zelf voorlichting op maat aan verschillende groepen jongeren op scholen. Dat zijn zowel reguliere scholen als scholen in instellingen. Daarbij breng ik ook mijn eigen levensverhaal mee en geef alle ruimte voor vragen. Op die manier kan ik een voorbeeld zijn voor de jongeren.”

Mbo-studenten zijn belangrijk voor samenleving

Clemens is niet alleen ambassadeur voor studenten mbo Sociaal Werker. Hij is ambassadeur voor alle mbo- studenten én voor jongeren voor wie het halen van een mbo-diploma niet vanzelfsprekend is. Een jaar lang wil hij zichtbaar maken hoe belangrijk mbo-studenten voor de samenleving zijn. En hij wil jongeren toekomstperspectief geven. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe je negatieve ervaringen om kunt zetten in positieve daden. “Er zijn altijd kansen om jezelf te ontwikkelen en je eigen pad te bewandelen, ook als het je niet altijd mee heeft gezeten. Ik wil, door mijn positieve ervaringen te delen, jongeren motiveren om kansen te pakken. Zodat zij op hun beurt hun positieve ervaringen weer met andere jongeren kunnen delen.”

Kansen voor kwetsbare jongeren

Voordat Clemens startte met zijn opleiding tot sociaal werker deed hij de opleidingen Zorg en Dienstverlening en Sport en Recreatie. Clemens: “De opleiding die ik nu volg, geeft verdieping aan die eerdere opleidingen. Je krijgt meer uitleg over hoe de mens in elkaar zit en je leert over methodieken die je in de praktijk nodig hebt. Zelf vind ik het ook heel waardevol dat je met medestudenten en collega’s in gesprek kunt gaan over de praktijk en de kennis die je daarin meeneemt. Uiteindelijk wil ik die kennis en mijn eigen ervaring graag inzetten om jongeren die in een kwetsbare situatie zitten verder te helpen. Het is belangrijk om ze te laten zien dat er ook voor hen kansen zijn. Dat is mijn passie.”

Kansen en de ruimte om te leren

Het is voor studenten en mbo-sociaal werkers niet eenvoudig om een stage of baan te vinden. Werkgevers en gemeenten kiezen al snel voor iemand met een hbo-opleiding. Clemens vraagt zich af of dat verstandig is: “Waarom niet kiezen voor mbo-opgeleiden? Zij hebben vaak een langere route afgelegd en hebben daardoor veel ervaring. Zowel op persoonlijk vlak als wat werk betreft. Daarnaast staat bij de mbo-opleiding het samen doen centraal. Als er iets belangrijk is in het sociaal werk, dan is het samenwerking. Een ander misverstand is dat mbo’ers doeners zijn. We zijn doeners én denkers. Per mens verschilt het of je wat meer doener of wat meer denker bent, dat is niet afhankelijk van je opleiding. Geef je medewerkers kansen én de ruimte om te leren! Dan zie je pas wat je in de praktijk aan ze hebt.”

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor (aankomend) mbo sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, Firda, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

Bekijk op het platform ‘Dit is mbo’ de filmpjes van Clemens

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!