Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Instroom

Kracht van de mbo-sociaal werker

Mbo’ers hebben kwaliteiten die voor sociaal werk veel betekenen. Het zijn goed opgeleide sociaal werkers met praktijkervaring, die de diversiteit en brede inzetbaarheid van hun teams versterken. Daarom zetten we de kwaliteiten van de mbo-sociaal werkers centraal, via praktijkvoorbeelden, roadshows en een interactieve infographic. Bekijk de pdf, meld je aan voor een roadshow en ontdek hoe mbo-sociaal werkers ook aan jouw organisatie kunnen bijdragen.

De kracht van de mbo-sociaal werker

Wat is eigenlijk de kracht van de mbo-sociaal werker?

De infographic die je hieronder kunt downloaden maakt vanuit verschillende perspectieven zichtbaar hoe veelzijdig en breed inzetbaar mbo-sociaal werkers zijn. Ze dragen bij aan opbouwwerk, maatschappelijke opvang, tegengaan van eenzaamheid, gezonde leefstijl en veel meer. Ze hebben vaardigheden waarmee ze teams versterken. En brengen kennis over maatschappelijke vraagstukken en methodische kennis mee, én de praktijkervaring die zij tijdens hun stage opdoen.

Met deze infographic wil de Actieagenda De kracht van de mbo-sociaal werker de eenzijdige focus op opleidingsniveau doorbreken. Door te laten zien dat diversiteit in teams bijdraagt aan betere hulp en ondersteuning van bewoners. Sociaal werk staat voor een inclusieve samenleving en moet daarvan een afspiegeling zijn.

Ontdek hoe mbo-sociaal werkers bijdragen aan jouw organisatie

Download de infographic

Roadshow

De noodzaak voor de inzet van mbo-sociaal werkers in de sector is groot. We nodigen werkgevers, gemeenten en onderwijs uit om in gesprek te gaan over hoe mbo-stagiairs de slagkracht, effectiviteit én continuïteit van sociaal werk kunnen versterken. 

De Roadshows vinden verspreid over het land plaats op verschillende data. De eerste Roadshow vond plaats op 21 juni 2023. De volgende Roadshows vinden plaats op 7 maart 2024 in Zwolle en op 24 april in Heerenveen.

In onderstaande video hoor je meer over het belang van meer stageplekken voor mbo-sociaal werkers. Wat zijn de knelpunten en hoe komen we samen tot oplossingen? Kom naar de Roadshows en praat mee!

Lees meer over de Roadshows

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor (aankomend) mbo sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, ROC Friese Poort, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

Bekijk de interactieve infographic en praktijkvoorbeelden

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!