Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Instroom

Kracht van de mbo-sociaal werker

Mbo’ers hebben kwaliteiten die voor sociaal werk veel betekenen. Het zijn goed opgeleide sociaal werkers met praktijkervaring, die de diversiteit en brede inzetbaarheid van hun teams versterken. Daarom zetten we de kwaliteiten van de mbo-sociaal werkers centraal, via praktijkvoorbeelden en een interactieve infographic. Bekijk de pdf onderaan de pagina en ontdek hoe mbo-sociaal werkers ook aan jouw organisatie kunnen bijdragen.

kracht van de mbo sociaal werker

Wat is eigenlijk de kracht van de mbo-sociaal werker?

Deze infographic maakt dat zichtbaar vanuit verschillende perspectieven. De infographic toont hoe veelzijdig en breed inzetbaar mbo-sociaal werkers zijn. Ze dragen bij aan opbouwwerk, maatschappelijke opvang, tegengaan van eenzaamheid, gezonde leefstijl en veel meer. Ze hebben skills waarmee ze teams versterken. En brengen kennis over maatschappelijke vraagstukken en methodische kennis mee, én de praktijkervaring die zij tijdens hun stage opdoen.

Met deze infographic wil de Actieagenda De kracht van de mbo-sociaal werker de eenzijdige focus op opleidingsniveau doorbreken. Door te laten zien dat diversiteit in teams bijdraagt aan betere hulp en ondersteuning aan bewoners. Sociaal werk staat voor een inclusieve samenleving en moet daarvan een afspiegeling zijn.

Ontdek hoe mbo-sociaal werkers bijdragen aan jouw organisatie

Download de infographic

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor (aankomend) mbo sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, ROC Friese Poort, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

Bekijk de interactieve infographic en praktijkvoorbeelden

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!