Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Instroom

Kracht van mbo sociaal werker: basishouding belangrijker dan mbo of hbo

‘Ik geloof in een basishouding die nodig is voor dit vak.’ Marian Kemper is directeur bestuurder bij Koppel-Swoe, een brede welzijnsorganisatie in Epe, Vaassen, Emst en Oene. Koppel-Swoe werkt samen met ROC Aventus in het project ‘Experimenteel leren in de wijk’. Zij vertelt hierover.

Marian Kemper

Hoe is het project begonnen?

‘In het schooljaar 2016/2017 startten we met een pilot met een groep studenten in Vaassen. Doelstelling was om studenten meer inzicht te laten krijgen in hun toekomstige werkpraktijk. Inmiddels heeft deze vorm van hybride leren, waarbij een docent van Aventus en een sociaal werker van Koppel-Swoe de studenten begeleiden, vorm gekregen in een opleiding.’

Waaruit is de samenwerking ontstaan?

‘Vanuit de wens om onderwijs en praktijk beter aan te laten sluiten. Met het inbedden van onderwijs in de praktijk lukt dat. De studenten gaan direct aan de slag in hun toekomstige beroep: het ondersteunen van bewoners in de wijk. Zij leren een vak, weten wat dat inhoudt en wat het van hen vraagt. Ze helpen bijvoorbeeld statushouders wegwijs te worden, organiseren sport en spel in de wijk. En dat doen ze goed.’

Jullie zetten hiermee in op mbo-collega’s. Is dat bewust?

‘Bij ons werken zowel sociaal werkers met een mbo- als een hbo-achtergrond. Ik vind het niet zo interessant om te focussen op die achtergrond. Ik geloof in een basishouding die nodig is voor dit vak. Ik denk dat  organisaties gebaat zijn bij diversiteit en dat je juist als sociaalwerkorganisatie een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Alleen dan kun je er zijn voor alle bewoners.’

Wat brengt de mbo sociaal werker Koppel-Swoe?

‘Ze beschikken over vakmanschap. Ze zijn de aanpakkers en doeners die we nodig hebben. Je kunt lang praten over oplossingen, maar je zult moeten ‘doen’ om problemen op te lossen. Met creativiteit en door te improviseren zoeken zij naar maatwerk. Zij staan dicht bij de doelgroep, komen er vaak zelf uit, en dat maakt contactleggen en aansluiten makkelijk.’ Ze vervolgt: ‘Je moet niet kijken wat iemand op basis van een papiertje zou moeten kunnen, maar wat een mens kan en wil.'

Terug naar de samenwerking met Aventus. Wat maakt die waardevol?

‘We kunnen aankomend sociaal werkers aan ons binden én helpen het onderwijs en het werkveld doordat er straks betere professionals van de opleiding komen. Immers, ook docenten en begeleiders zijn nauw betrokken bij de praktijk waardoor begeleiding en lessen beter worden. Zo werken we aan onze eigen toekomst en aan die van de sector. Met deze samenwerking heb je professionals die aansluiten bij je lokale praktijk. Zij zijn op de hoogte van lokale thema’s, kennen de wijken en buurten en weten wat daar speelt.’

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor (aankomend) mbo sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, ROC Friese Poort, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

Verder lezen over de kracht van de mbo sociaal werker

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!