Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Instroom

Kracht van mbo sociaal werker: erken de kwaliteit van de mbo’er

‘Blijf kijken naar welke kwaliteiten je nodig hebt op de werkvloer’. Dat is de boodschap van hoofd Personeelszaken en Organisatie Sonja Appelman. Zij werkt bij Stichting De Tussenvoorziening in Utrecht, die verschillende vormen van opvang biedt aan mensen die (tijdelijk) dakloos zijn.

Sonja Appelman

Jullie maken onderscheid tussen mbo- en hbo-functies

‘Dat klopt. Zo’n 30 procent van de functies is een mbo-functie. Maar niet iedere mbo-functie wordt ingevuld door een sociaal werker met een mbo-diploma. Dat geldt overigens ook voor de hbo-functies. We vinden het belangrijker om te kijken wat nodig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we iemand zoeken met hbo werk- en denkniveau voor schuldenproblematiek. Dat kan dan ook iemand zijn met een niet-sociale werkachtergrond met ervaring in de financiële sector. Of iemand met een mbo-diploma met veel specifieke werkervaring. We stimuleren collega’s die doorgroeien wel om een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) of een hbo-opleiding te gaan volgen.’

En andersom: de hbo’er op mbo-niveau?

‘Ja, dat kan ook. Daar ben ik alleen niet zo’n voorstander van. Het is zo dat de meeste mbo sociaal werkers bij ons werken in de nachtopvang en de crisisopvang. Zij zijn ondersteunend aan de hbo sociaal werkers die verantwoordelijk zijn voor individuele begeleiding van cliënten. Die begeleiding vraagt om een aanpak waarbij analytisch vermogen, onderzoeksvaardigheden en toekomstgerichtheid nodig zijn. De mbo sociaal werkers in de opvang zijn meer in het hier en nu bezig met cliënten. Zij zien heel goed wat er gebeurt met cliënten en wat zij nodig hebben. Dit vertalen ze vervolgens voor de begeleider. Als een hbo’er een mbo-functie vervult, bestaat het risico dat hij of zij meer wil bieden aan cliënten dan er in de functie zit. Dat kan goede begeleiding in de weg zitten en moet je met elkaar niet willen. De kracht zit in de juiste combinatie; als iedereen werkt vanuit zijn kwaliteiten.’

Hoe organiseer je dat?

‘Door te streven naar balans in diversiteit. Dat is qua aansturing niet altijd makkelijk, want je moet als leidinggevende meer schakelen. Maar alleen met de juist gekwalificeerde medewerker op de juiste plek, kun je goede hulp bieden. Dus blijf kijken naar welke kwaliteiten je nodig hebt op de werkvloer. En erken de kwaliteiten van de mbo’er en de opleiding die hij of zij gevolgd heeft, zodat het niet gaat wrikken op de werkvloer.’

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor (aankomend) mbo sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, Firda, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

Meer lezen over de kracht van de mbo sociaal werker

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!