Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Actualisatie functieboek Cao Sociaal Werk

8 mei 2023

Door ontwikkelingen in het werkveld zijn nieuwe werksoorten en samenwerkingsvormen binnen sociaal werk ontstaan. Cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn willen daarom een herkenbaar functieboek, dat aansluit bij de praktijk én loopbaanpaden inzichtelijker maakt. Hiermee is een geactualiseerd functieboek Sociaal Werk beter en breder toepasbaar als referentiekader voor jouw organisatie. Voor het actualiseren hebben cao-partijen de Human Capital Group (HCG) ingeschakeld. Lees hier een update.

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Veranderingen in het functieboek 

Door nieuwe werksoorten en samenwerkingsvormen zijn diverse functies in de praktijk erg veranderd. Na een inventarisatie bleek dat meerdere functies toe waren aan een actualisatie. Dit gaat er veranderen:  

  • Een deel van de functies in het geactualiseerde functieboek wordt geactualiseerd en/of samengevoegd. Dat betreft de functies sociaal werker, maatschappelijk werker, sociale raadsman/-vrouw, leidinggevende, ervaringsdeskundige, bewindvoerder, projectmanager, beleidsmedewerker en administratief/secretarieel medewerker.  
  • Voor een deel van de functies is gekeken naar functiedifferentiatie en ontwikkeling. Hierdoor ontstaat meer inzicht in differentiatie en doorgroeimogelijkheden.
  • Daarnaast zijn alle functies omgezet naar een nieuw format en toegankelijker en herkenbaarder beschreven. 

Actualisatie functieboek in de praktijk 

Het geactualiseerde functieboek wordt onderdeel van de Cao Sociaal Werk. Hierdoor verandert er niet direct iets binnen sociaalwerkorganisaties. Zij hoeven na de invoering van het geactualiseerde functieboek niets te veranderen aan de functies zoals deze binnen de organisatie zijn beschreven en ingedeeld. De beschrijvingen en de reeksen in het nieuwe functieboek kun je nu al wel als hulpmiddel gebruiken om loopbaanpaden uit te stippelen.  

Verandert er iets in de organisatie? Zoals een reorganisatie of regulier onderhoud aan bestaande functies? Gebruik dan het geactualiseerde functieboek als referentiekader om de functies binnen de organisatie aan te passen.

Actualisatieproces en onderzoek

In opdracht van de cao-partijen heeft de Human Capital Group (HCG) eerst onderzoek gedaan naar de gewenste actualisatie van functies in de praktijk. Vervolgens heeft HCG op basis van de uitgangspunten van deze uitkomsten conceptfunctiebeschrijvingen en reeksen beschreven. Er zijn verschillende partijen betrokken bij het onderzoek naar de geactualiseerde functies:

  • De stuurgroep als vertegenwoordiging vanuit de cao-tafel.   
  • De klankbordgroep bestaande uit professionals uit het werkveld.  
  • De spiegelgroepen bestaande uit professionals uit het werkveld, samengesteld op basis van kennis en/of ervaring met de functies die worden herzien. 

De inventarisatie en nieuwe beschrijvingen van de geactualiseerde functies zijn voorgelegd aan de stuurgroep, de klankbordgroep en de conceptbeschrijvingen zijn voorgelegd aan de specifieke spiegelgroepen per functie. Deze uitkomsten zijn verwerkt in de voorgestelde geactualiseerde functiebeschrijvingen.

Planning

De voorgestelde geactualiseerde functiebeschrijvingen worden in juni door de stuurgroep vastgesteld en vervolgens gewaardeerd. De stuurgroep legt vervolgens het totaalpakket voor aan de cao-tafel voor een definitief akkoord. Na definitief akkoord, neemt de cao-tafel ook een besluit over moment waarop het geactualiseerde functieboek wordt opgenomen in de Cao Sociaal Werk. 

Sociaal werk werkt! ondersteunt sociaalwerkorganisaties bij het gebruik en de implementatie door middel van voorlichtingsmateriaal en tools. Houd onze website, nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten!

Vragen

Heb je een vraag over de actualisatie van het functieboek? Stuur een mail naar caosociaalwerk@fcb.nl.

Lees meer