Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Vitaliteit

Benchmark werkbeleving voor sociaal werk

19 jun 2023

Sociaal Werk werkt! heeft samen met Everybody Frank een benchmark ontwikkeld voor het monitoren van werkbeleving. De benchmark is specifiek voor de sector sociaal werk en bestaat tot dusver uit 30 aangesloten sociaalwerkorganisaties en meer dan 3.000 medewerkers. Voor organisaties die deelnemen is de benchmark nu beschikbaar binnen hun dashboard.

Benchmark Everybody Frank op beeldscherm laptop

Via de benchmark kun je scores van professionals in jouw organisatie vergelijken met die van andere organisaties in sociaal werk. Zo kom je te weten waar jouw organisatie staat ten opzichte van het gemiddelde in de branche als het gaat om het welzijn van medewerkers. Waarin blinkt jouw organisatie uit en wat zijn verbeterpunten? Op basis van deze inzichten kun je eventuele vervolgstappen nemen.

Vergelijk de scores van jouw organisatie met die van de sector

In het medewerkerstevredenheidsonderzoek maken we onderscheid tussen werkgeluk en werkstress, en meten we twintig verschillende factoren die hierin een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan: bevlogenheid, samenwerken, contact met de leidinggevende, emotionele belasting, ongewenst gedrag en werkdruk. Vervolgens zie je in een staafdiagram in één oogopslag wat de scores zijn van jouw organisatie vergeleken met de benchmark.

Staafdiagram met scores werkgeluk van organisatie t.o.v. benchmark
Staafdiagram met scores werkstress van organisatie t.o.v. benchmark
In onze benchmark kun je de scores van jouw organisatie vergelijken met de gemiddelden van de sector.

Data worden getoond in verschillende dashboards

Drie keer per week ontvangen medewerkers in jouw organisatie een prikkelende vraag via de mto-app. Het beantwoorden van een vraag duurt slechts enkele seconden. Alle data worden veilig én anoniem teruggekoppeld in verschillende dashboards: een voor de medewerker zelf, een voor het team en een voor hr. De data in het dashboard worden op een eenvoudige en aantrekkelijke manier gepresenteerd. Inzichten kun je gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen. 

Mto-app met benchmark, nu met 25 procent korting

Wil je ook zien hoe jouw organisatie het doet ten opzichte van de sector? Start dan samen met jouw medewerkers met de mto-app. Deze app helpt je inzicht te krijgen in hoe medewerkers hun werk beleven, waarna je met elkaar in gesprek kunt gaan over de uitkomsten. Organisaties die vallen onder de Cao Sociaal Werk krijgen eenmalig 25 procent korting.

Aanbod mto-app

Handige links

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is onderdeel van het activiteitenplan MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) van Sociaal Werk werkt!, Kinderopvang werkt! en Jeugdzorg werkt! De activiteit is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.