Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Kerncijfers

Kwartaalupdate arbeidsmarktcijfers sociaal werk

9 sep 2020

Er zijn nieuwe kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt verschenen op AZWStatLine. In het eerste kwartaal in 2020 is de werkgelegenheid in sociaal werk gelijk gebleven ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Medewerker bekijkt rapport met vergrootglas

In de branche werken nog steeds 54.300 werknemers. Daarnaast zijn er 7.000 zelfstandigen en 1.000 uitzendkrachten actief in de branche. Het verzuim is toegenomen tot 7,2%. Dat is 0,8 procentpunt hoger ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Deels is dit te verklaren vanuit een trend die al langer zichtbaar is, ook is er een eerste effect van het verzuim als gevolg van Covid-19.

Meer informatie vind je op de site van AZWStatLine